Jak napisać wezwanie do zapłaty?

wezwanie do zapłaty

Niejednokrotnie może spotkać nas sytuacja, w jakiej osoba zobowiązana do zapłaty, spóźnia się z wykonaniem przelewu. Gdy dochodzi do niedotrzymania terminu, do dłużnika można wysłać wezwanie do zapłaty. Ma ono na celu ponaglenie i zdyscyplinowanie osoby spóźniającej się z przelewem po to, aby sprawa nie musiała trafić na drogę sądową. Wezwanie do zapłaty to monit będący podstawowym działaniem na etapie polubownej windykacji. Pismo może być dostarczone osobiście lub wysłane listem poleconym.

Mając kłopot z dłużnikiem, najlepiej skorzystać z pomocy, jaką stanowi wezwanie do zapłaty wzór. Choć prawo nie przewiduje sporządzenia wezwania na piśmie, jest ono najskuteczniejszą formą ponaglenia, a także zabezpiecza interesy wierzyciela. Dłużnika można zdyscyplinować do zapłaty e-mailem, telefonicznie lub SMS-em, niemniej jednakże najlepiej zrobić to przy pomocy monitu, który można wygenerować, korzystając ze specjalnego i bezproblemowego w wypełnieniu formularza. Sporządzone pismo najlepiej wysłać pocztą, co najmniej za potwierdzeniem nadania bądź za potwierdzeniem odbioru. Prowadząc własną działalność usługową i chcąc uniknąć tego rodzaju sytuacji, można zabezpieczyć się na przyszłość, nawiązując współpracę z kancelarią adwokacką. Adwokat po zapoznaniu się z działalnością, podejmuje odpowiednie środki i dopasowuje ofertę pomocy względem konkretnych oczekiwań. Oferowane poprzez kancelarię środki bezpieczeństwa to najlepszy sposób na spokojne prowadzenie interesów, bez obaw o terminowe płatności klientów.